بسمه تعالی

آموزش ضمن خدمت چیست ؟          (What is In Service Education)

عبارتست است از:بهبود نظام‌دار و مداوم كاركنان از نظر دانش ، مهارت‌ها و رفتارهايي كه به رفاه آنان و سازمان كمك مي‌كند. ( جان اف مي به نقل از ابطحي 1375)یا بعبارتی نوعي كوشش نظام‌دار است كه هدف اصلي آن هماهنگ كردن علائق و نيازهاي آتي افراد با نيازها و اهداف سازمان در قالب كارهايي كه از افراد انتظار مي‌باشد. ( پي‌ير و گاتر به نقل از هس 1989فرآیند اكتساب نظام‌دار مهارت‌ها ، قوانين و نگرش‌هايي است كه منجر به بهبود عملكرد افراد در محيط كار مي‌شود. ( گولدستين 1993)

   نتيجه اينكه آموزش ضمن خدمت آموزشي است كه :

نظامدار است.مداومت دارد.هدف آن آماده‌سازي افراد براي اجراي بهتر وظايف شغلي است.به منافع فرد و سازمان تواماً مي انديشد.عمدتاً در سه محور توسعة دانش ، نگرش و مهارت ارائه مي‌شود.

شركت IBM در سال 1985 از 6 ميليارد دلار سود 2ميليارد دلار را صرف آموزش كاركنان كرده است . در سوئد 2تا 3 درصد تولید ویژه ملی برای آموزش کارکنان هزینه می شود.

طبق بررسی های بعمل آمده كاركنان تنها با 20 تا 30 درصد توانايي‌هاي خود كار مي‌كنند اما اگر كاركنان آموزش ببينند و بطور شايسته برانگيخته شوند می توانند80 تا 90 درصد توانائیهای خود را به کار بگیرند.( ويليام جيمز دانشگاه هاروارد)

 l    پژوهش نشان داده است:

نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف و مأموریت‌های سازمان تقویت می‌نماید.در افزایش مهارت‌های شغلی نیروی انسانی اعم از مدیران و کارکنان مؤثر است. حیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه کارکنان را گسترش می‌بخشد و بر مهارت‌های شغلی آنان می‌افزاید. یکی از مناسبترین تمهیدات لازم برای هماهنگی نیروی انسانی در سازمان است.نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع را بهبود بخشیده بر دامنه برخوردهای مناسب کارکنان می‌افزاید.چنانچه متناسب با نیاز سازمان و منابع انسانی آن طراحی شود و به درستی اجرا گردد اثربخشی سازمان را تقویت خواهد نمود.وموجب افزایش کارآیی کارکنان می‌گردد.lسوال :

به نظر شما تفاوت بین کشورهای    پیشرفته  و کمتر توسعه یافته  در چیست؟اخلاق به عنوان اصل پایه،- وحدت و هم فکری،- مسئولیت پذیری،- احترام به قانون و مقررات،- عشق به کار- تحمل سختی ها به منظور سرمایه گذاری روی آینده،- میل به ارائه کارهای برتر و فوق العاده،- نظم پذیریاما درکشورهای کمترتوسعه یافته  عده اندکی از مردم ، ازاین اصول پیروی می کنند.بیائید اندکی بیشتر و بهتر بیاندیشیم و برای پیشرفت ایران عزیزمان همتی کنیم.

l   منظور بسیار کار کردن نیست . درست کار کردن است.2 – زمان گرانبهاترین سرمایه انسانی است . قدر فرصت ها را باید بدانیم .3 – علاوه بر انگیزش ، نگرش درستی به کار داشته باشیم.4 – به یاری فکر ، نکات کور کار را روشن و آشکار کنیم.5 – زندگی سراسر توام با آموزش داشته باشیم.باید قبول کنیم که اول من باید شروع کنم .- ازآموزش به عنوان موثرترین ابزار تغییر بایستی استفاده کرد. هر چقدر یادگیری بیشتر باشد، مقاومت در برابر تغییر نیزکاهش می یابد. آموزش صحیح موجب رضایتمندی شغلی ، رضایت ارباب رجوع ، کاهش هزینه ها، استفاده بهتر از امکانات و تجهیزات ، ارتقاء کیفی امور محوله و غیره را بدنبال خواهد داشت.

l   تغییر و تحولl امروزه ثابت ماندن ، تغییر نکردن و بهبود نیافتن مساوی مرگ است . همه خواهان تغییر و تحولند ولی نه در خود بلکه در دیگران.قران کریم فرموده : خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان بخواهند. تغییر و تحول قانون ثابت و لا یتغیر جهان هستی است . همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است . آنچه که تغییر ناپذیر است خود تغییر است . یکی از مهمترین عناصر ایجاد تغییر در سازمانها ، آموزش نیروی انسانی است.

آموزش ضمن خدمت در دانشگاه آزاد اسلامي به طور جدي از سال 1380 شكل گرفت وطبق بررسیهای بعمل آمده نتایج مثبت و ثمر بخشی را بدنبال داشته است.این مقوله ادامه دارد....

نوشته شده توسط علی رضا  در ساعت 16:21 | لینک  |